1. ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງ ແອັບ Outlook ໃຫ້ກົດເພີ່ມບັນຊີອີເມວໃໝ່

2. ໃຫ້ລະບຸຊື່ບັນຊີອີເມວຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

3. ໃຫ້ເລືອກ IMAP

4. ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຕົວຢ່າງລູ່ມນີ້

IMAP Host Name ແລະ SMTP Host Name ຄວນເປັນຊື່ domain name ຂອງເວັບເຊີເວີທ່ານ ຕົວຢ່າງ mail.mydomain.com ເປັນຕົ້ນ

josefina says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
I want to show you what I’m hiding under my robe… http://prephe.ro/Phqn
alyssa says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Join me in the shower Daddy, I need your strong hands to scrub me down! http://prephe.ro/Phqn
cecile says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
I hope you love my curves http://prephe.ro/Phqn
gilda says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Come take a shower with me http://prephe.ro/Vlqn
francisca says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Insert your tongue here http://prephe.ro/Vlqn
alfreda says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
What would you do to me if you were in my vila? http://prephe.ro/Vlqn
joanna says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Would you let me bounce up and down on your cock? http://prephe.ro/Vlqn
vicky says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
I’m waiting http://prephe.ro/Jdqn
lillian says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
I need a good fucking after a long day of work http://prephe.ro/Bdsn
monique says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Touch and lick my nipples http://prephe.ro/Bdsn
candace says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Please fuck me http://prephe.ro/Bdsn
reva says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Would you cum to the dark side for me? http://prephe.ro/Bdsn
stacie says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
When you like the doggy position! http://prephe.ro/Bdsn
hester says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Would you fuck me right when I got home from work? http://prephe.ro/Bdsn
diann says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Feel free to join me on a naked nature walk. https://is.gd/dBsd60
lessie says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Join me in the shower Daddy, I need your strong hands to scrub me down! https://is.gd/dBsd60
This Is Your New Start says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Here Is Everything You Need For A $503.34 Daily In Passive Income – https://bit.ly/3jVaIuV
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! http://bitly.ws/znHX
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! http://bitly.ws/znHX
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! http://bitly.ws/znHX
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UKFVxa
zelma says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
Waiting patiently for you to come home and fuck me! https://bit.ly/3UIKI2R