ຜັກຄາດ ມີລົດຊາດຮຶນ, ຂືນໆ ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ມັກ ແຕ່ບາງຄົນກໍມັກ ສາມາດນນໍາມາປຸງແຕ່ງໃນກັບອາຫານປະເພດ ເອາະ, ແກງ, ຊຸບຜັກຕ່າງໆ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານແລ້ວ ຍັງສາມາກແກ້ອາກາດປວດແຂ້ວແມງ, ແກ້ເຈັບຫົວດິບ, ປົວຕຸ່ມເປືອຍ ແລະ ຄັນຄາຍຕ່າງໆໄດ້ນໍາອີກ

ໃບດອກ ແລະ ໝົດທັງຕົ້ນ ບັນຈຸນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍທີ່ປະກອບດ້ວຍ Terpene ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Spilanthen ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ Spilanthol, ທາດນີ້ມີອັດຕາສ່ວນ 1% ໃນດອກ.
ດອກຜັກຄາດ 1/5 ເປັນຢາແກ້ປວດແຂ້ວແມງ, ບາງຄົນໃຊ້ເປັນຢາມຶນກັບທີ່ເພື່ອຫຼົກແຂ້ວ. ນໍ້າຕົ້ມໃບຜັກຄາດຍັງໃຊ້ສະຫົວເປັນຢາແກ້ເຈັບຫົວດິບ, ປົວຕຸ່ມເປືອຍ, ຄັນໄດ້
ນອກນັ້ນຮາກຜັກຄາດ ຍັງເປັນຢາຖ່າຍທ້ອງ (Laxative) ເອົາ 4-8 ກຼາມ ມາຕົ້ມກັບນໍ້າ 1 ຈອກ, ດື່ມ, ນໍ້າຕົ້ມໃບ, ຖ້າດື່ມຈະເປັນຢາກັດໜິ້ວໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຖ່າຍເບົາສະດວກ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນຜັກຄາດຍັງເປັນຢາແກ້ກ້າງຄາຄໍ ເອົາດອກຜັກຄາດ ຫຼື ໃບ 50 ກຼາມ, ໃບໝາກແຕງຄ້າງ 50 ກຼາມ, ນຳມາບົດລະອຽດແລ້ວເອົານໍ້າສົ້ມລ້ຽງ 20 ມລ ຕື່ມໃສ, ຄົນໃຫ້ສະເໝີ, ໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມໜ້ອຍໜຶ່ງ, ມື້ລະຄັ້ງ.
ໃບຜັກຄາດອ່ອນເປັນເຄື່ອງປະກອບປຸງແຕ່ງເອາະຫຼາມຊີ້ນແຫ້ງ ແລະ ຍັງເປັນຜັກທີ່ດັບກິ່ນຄາວໄດ້ອີກ
ຈາກ: ສາລະດີດີ

Make Money says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
See how you can earn $27 in 7 minutes! Read here – https://bit.ly/32NSumo