ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນເຄີຍເປັນ ເວລາທີ່ຊ່ຽງໂຊກ ຫຼື ຊື້ເລກແລ້ວຖືກ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕຳແໜ່ງ ໝາຍເຖິງຕົວເລກສະຫຼັບກັນ ນັ້ນສະແດງວ່າທ່ານບໍ່ຖືກເລກ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຈຳນວນໂຕເລກຄົບຖ້ວນ ແຕ່ຫຼ້າສຸດນີ້ ທາງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0163/ຫພນ ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2022 ກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝ.

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການສ່ຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈະໄດ້ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝ. ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຈຳໜ່າຍນັບແຕ່ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມີໂຄງປະກອບລາງວັນ ສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝຄືດັ່ງນີ້:

– ລາງວັນທີ 1 ຕ້ອງຖືກ 5 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 1.250.000.000 ກີບ.
– ລາງວັນທີ 2 ຕ້ອງຖືກ 4 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 2.000.000 ກີບ.
– ລາງວັນທີ 3 ຕ້ອງຖືກ 3 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 50.000 ກີບ.
– ລາງວັນທີ 4 ຕ້ອງຖືກ 2 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 5.000 ກີບ.
ສຳລັບລາງວັນທີ 1 ກໍລະນີຖືກຫລາຍຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາຈຳນວນເງິນລາງວັນສະສົມທັງໝົດ ມາແບ່ງປັນກັນຕາມຈຳນວນຄົນຖືກ.

Make Money says:
Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
See how you can earn $27 in 7 minutes! Read here – https://bit.ly/32NSumo